Servere

DukesDenmark har til formål at skabe gode muligheder for at dyrke e-sport med udgangspunkt i medlemmernes interesse og engagement.

Dette kræver jeres deltagelse for at fortælle os hvilket behov I har for at dyrke e-sport. Typisk vil e-sport kræve en platform hvor man kan mødes fælles og game sammen. Derfor er det vores intention at skabe mulighederne ved drift af servere til at kunne tilgodese jeres behov.

 

Aktuelt har vi 2 servere kørende


Forening for eSport