Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling 2022


Tidspunkt
: Søndag d. 27. marts 2022 kl. 13.30
Lokation: Rødding Centrets mødelokale
Søndergyden 15, 6630 Rødding

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af foreningens regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne i 2023

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
a. Dennis D. ønsker genopstilling
b. Jesper ønsker genopstilling
c. Tonny ønsker genopstilling
d. Diana ønsker genopstilling
e. Morten B. genopstiller ikke

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Indkomne punkter og/eller forslag til dagsordenen skal være
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet. Sendes til
formand@dukesdenmark.dk senest søndag d. 13. marts 2022.

Vel mødt!