Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling 2020


Tidspunkt
: Torsdag d. 27. februar 2020 kl. 19.00
Lokation: Rødding Centrets mødelokale
Søndergyden 15, 6630 Rødding

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af foreningens regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne i 2021

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
a. Tonny ønsker genopstilling
b. Dennis Duggen ønsker genopstilling
c. Jesper ønsker genopstilling
d. Diana ønsker genopstilling

7. Valg af to nye, unge observatører til bestyrelsen

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Indkomne punkter og/eller forslag til dagsordenen skal være
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet. Sendes til
formand@dukesdenmark.dk senest torsdag d. 13. februar 2020.

Vel mødt!