General forsamling

Så er der indkaldelse til generalforsamling som vil finde sted søndag d. 8/4 2018 i Røddingcentrets mødelokale kl. 17:00.

Program

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af foreningens regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne 2019

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

a. Dennis J. genopstiller

b. Dennis D. genopstiller

c. Jesper genopstiller

d. Martin genopstiller

7. Valg af unge observatører til bestyrelsen

8. Valg af revisor

9. Ændring af vedtægter

10. Eventuelt (punkter skal indsendes til bestyrelsen senest 7 dage inden)

Punkter til dagsorden. sendes til formand@dukesdenmark.dk senest mandag d.1/4-2018